NOZOMI KANDA flûte & Shinobue

ENGLISH

日本語
BLOG
VIDEOS (EN)

Discographie - Sky Echo

Copyright© 2006-2016. NOZOMI KANDA. All Rights Reserved.

Michio Miyagi : Haru no umi   flûte & koto

David Loeb: Seicho  Shinobue solo

Improvisation Poems from Ogura Hyakunin Isshu  

Shinobue - Nohkan - Voix

Sakura Sakura Theme & Improvisation   

Shinobue & Shamisen

David Loeb : Sanmu  Shinobue solo

Takashi Yoshimatsu: Suigenfu  flûte & guitare

Traditional /arr. Wil Offermans : Tsuru no sugomori  flûte solo

Kazuo Fukushima  : Mei  flûte solo

Shoici Kina/ arr. Tarara Kahori :  Hana shinobue & koto

MP3

Blog

Sakura et Chocolat

Musique XXe siècle & contemporaine
Musique de chambre
Cours et Stages
BLOG  Sakura et Chocolat
Musique japonaise